Losowe zdjęcie

Google

Moja-zieleń

REGULAMIN FORUM "moja-zielen"

Witamy serdecznie wszystkich na Forum "moja-zielen". Główną tematyką Forum jest ZIELEŃ - wszystko co jest z nią związane począwszy od uprawy kwiatów doniczkowych, poprzez ogród, rewolucje w kuchni, aż po aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody. Zapraszamy wszystkich chętnych do czynnego uczestniczenia w Forum, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, pasjami, pomysłami, wiedzą, itp. Zachęcamy również do pomocy w jego tworzeniu - szalone i wesołe pomysły mile widziane.
Z poważaniem: Andrzej Dzido - Administrator

Definicje Serwis – serwis internetowy www.moja-zielen.pl.
Forum – forum dyskusyjne „moja-zielen” funkcjonujące w obrębie Serwisu.
Użytkownik – każda osoba zarejestrowana na Forum.
Gość – dowolna (niezarejestrowana) osoba przebywająca na forum, której dostęp do opcji Forum jest ograniczony lub zablokowany.
Administrator – właściciel Serwisu i Forum mający dostęp do Panelu Administracyjnego.
Materiał – dowolna treść audiowizualna opublikowana na Forum (wpis na forum, zdjęcie, grafika, film, itp.).
Moderatorzy – użytkownik ze specjalnymi prawami nadanymi przez Administratora.
Konto – zbiór danych umożliwiających autoryzację i funkcjonowanie Użytkownika na Forum.
Ban – tymczasowe lub dożywotnie zablokowanie wejścia na forum.

Informacje wstępne Korzystanie z FORUM „moja-zielen” jest bezpłatne oraz dobrowolne.
Uzyskanie dostępu do opcji Forum wymaga Rejestracji – dla Gości nie wszystkie funkcje i tematy są dostępne.
Rejestracja na Forum „moja-zielen” jest równoznaczna z akceptacją REGULAMINU.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzeganiem warunków/zasad w nim określonych.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu, o których Użytkownicy będą informowani przez system Prywatnych Wiadomości (PW).
Korzystanie przez Użytkownika z Forum po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza pełną ich akceptację.

Rejestracja Zgłoszenie uczestnictwa na Forum wymaga zatwierdzenia przez Administratora.
Po zatwierdzeniu rejestracji Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z informacją o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zgłoszenia. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.
Zamieszczanie Materiałów na Forum Administrator Forum nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiałów zamieszczanych na Forum.
Bezwzględnie ZABRANIA się zamieszczania na Forum treści (Materiałów) wulgarnych, pornograficznych, niemoralnych, nawołujących do nietolerancji rasowej lub wyznaniowej, obrażających lub naruszających godność innych osób, łamiących prawa autorskie, celowo wprowadzających w błąd.
Użytkownik publikując i udostępniając Materiały za pośrednictwem Forum wyraża zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
Przy wprowadzaniu na Forum Materiałów należy przestrzegać przepisów o prawach autorskich. Publikacja Materiałów nie może powodować kierowania (wobec autora Materiału lub Administratora forum) oskarżeń o plagiat.
Korzystanie z Materiałów umieszczonych na Forum nie oznacza dla Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może z nich korzystać jedynie w zakresie ich osobistego użytku.
Kopiowanie i/lub rozpowszechnianie Materiałów znajdujących się na Forum dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody od autora danego Materiału.
Użytkownik upoważnia Administratora oraz Moderatorów Forum do dokonywania zmian w zamieszczonych przez Użytkownika Materiałach, dotyczy to przede wszystkim tytułów i podtytułów, skrótów, poprawek stylistycznych i językowych.
Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania Materiałów umieszczonych przez osoby, które: zrezygnowały, usunięto lub zbanowano w celu zachowania spójności Forum. Nie dotyczy to wpisów zawierających dane osobowe – zostaną one usunięte w terminie do 5 dni od likwidacji konta.
Rozmiar zamieszczanych Materiałów, takich jak zdjęcia, filmiki, itp. jest limitowany i wynosi 500 kb/1 zdjęcie. Zamieszczanie Materiałów większych jest możliwe po konsultacji z Administratorem Forum.

Reklama i zamieszczanie linków ZABRANIA się umieszczania reklam: stron www, innych for, produktów, ofert handlowych, działalności gospodarczej, itp., oraz wykorzystywania PW jako możliwości reklamy.
DOZWOLONE jest zamieszczanie linków umożliwiających Użytkownikom przejście do innych stron www o ile nie stanowią one reklamy tych stron, produktów, itp.
W celu uzyskania zgody na zamieszczenie reklamy należy skontaktować się z Administratorem.
Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania dowolnych linków naruszających Regulamin Forum.

Ochrona danych osobowych Rejestrując się na Forum Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie wszystkich podawanych informacji w bazie danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dane te nie będą przekazywane nikomu bez zgody Użytkownika, ale ani „moja-zielen” ani phpBB nie odpowiada za włamania, które mogą spowodować wykradzenie danych.
Serwis/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wejścia w posiadania hasła Użytkownika przez osoby trzecie.
Kary Wobec Użytkowników łamiących Regulamin mogą zostać wyciągnięte następujące konsekwencje:  upomnienie,  ograniczenie dostępu do opcji forum,  ban tymczasowy,  kasacja konta.
Osobą decydującą o rodzaju nadanej kary jest Administrator.

Rejestracja i rezygnacja z uczestnictwa w Forum Aby ZAREJESTROWAĆ się na Forum należy zaakceptować Regulamin i wypełnić formularz rejestracyjny:  podać login (Nazwę Użytkownika),  podać adres e-mail,  zdefiniować hasło,  potwierdzić rejestrację kodem z formularza rejestracyjnego.
Posiadanie oraz użytkowanie kilku kont jest ZABRONIONE.
REZYGNACJA: aby zlikwidować konto na forum należy wysłać do Administratora e-mail lub PW z następującą treścią: Rezygnuję z udziału w Forum „moja-zielen” i podać swój login.
Usunięcie z bazy Użytkowników/likwidacja konta nastąpi w ciągu 10 dni od wysłania zgłoszenia.

Informacje dodatkowe Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do funkcjonalności Serwisu oraz Forum w każdym czasie.
W przypadkach nie opisanych przez niniejszy Regulamin należy stosować ZASADY ZDROWEGO ROZSĄDKU.

Uwagi Przed przystąpieniem do korzystania z Forum należy zapoznać się ZASADAMI KORZYSTANIA Z FORUM „moja-zielen”

Forum „moja-zielen” działa na skrypcie phpBB, wydanym na licencji „General Public License” (zwanej też „GPL”) i możliwym do pobrania ze strony www.phpBB3.PL. Skrypt phpBB tylko ułatwia dyskusje przez Internet, jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w Internecie za pomocą tego skryptu. Więcej informacji o skrypcie phpBB można znaleźć na stronie www.phpBB3.PL.

Prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Wkrótce strona ruszy. Pozdrawia administrator strony.