PKP-P - Polityka prywatności

Ten tekst opisuje w jaki sposób ‾PKP-P※ i firmy z nim stowarzyszone (zwane dalej ‾my※, ‾nas※, ‾nasz※, ‾PKP-P※, ‾http://moja-zielen.pl/forum※) i phpBB (zwane dalej ‾oni※, ‾ich※, ‾oprogramowanie phpBB※, ‾www.phpbb.com※, ‾phpBB Group※, ‾Zespoły phpBB※) korzystają z informacji zebranych w czasie dowolnej sesji uťywania naszego forum przez Ciebie (zwane dalej ‾informacjami o Tobie※).

Informacje o Tobie są zbierane na dwa sposoby. Po pierwsze, przeglądanie ‾PKP-P※ powoduje, ťe oprogamowanie phpBB tworzy kilka ciasteczek (małych plików tekstowych pobranych do katalogu plików tymczasowych na Twoim komputerze). Pierwsze dwa ciasteczka zawierają identyfikator uťytkownika (zwany dalej ‾user-id※) i anonimowy identyfikator sesji (zwany dalej ‾session-id※), automatycznie przyznane Ci przez oprogramowanie phpBB. Trzecie ciasteczko zostanie utworzone, gdy przejrzysz chociať jeden wątek na ‾PKP-P※ i jest uťywane ťeby zapisywać, które wątki zostały przeczytane, ułatwiając Ci w ten sposób nawigację po forum.

W czasie przeglądania ‾PKP-P※ moťemy teť utworzyć ciasteczka niezaleťne od oprogramowania phpBB, ale ich ten dokument nie dotyczy - ma on opisywać tylko strony utworzone przez oprogramowanie phpBB. Drugi sposób, w który zbieramy informacje o Tobie, to wysyłanie ich do nas przez Ciebie. To mogą być m.in: posty napisane jako anonimowy uťytkownik, konto uťytkownika załoťone w procesie rejestracji na ‾PKP-P※ (zwane dalej ‾Twoim kontem※) i posty napisane przez Ciebie po rejestracji, w czasie, gdy jesteś zalogowany.

Twoje konto będzie zawierać co najmniej unikalną identyfikacyjną nazwę (zwaną dalej ‾Twoją nazwą uťytkownika※), osobiste hasło uťywane do logowania na Twoje konto (zwane dalej ‾Twoim hasłem※) i osobisty prawidłowy adres e-mail (zwany dalej ‾Twoim adresem e-mail※). Informacje podane dla Twojego konta na ‾PKP-P※ są chronione przez prawa dotyczące ochrony danych osobowych w państwie, w którym stoi nasz serwer. Mamy prawo wymagać podania dodatkowych informacji przy rejestracji i to my ustalamy, czy podanie ich jest konieczne, czy nie. W kaťdym przypadku masz moťliwość wybrania, które informacje o Twoim koncie są wyświetlane publicznie. Co więcej, w panelu uťytkownika masz moťliwość włączenia lub wyłaczenia wysyłania do Ciebie automatycznie wygenerowanych przez oprogramowanie phpBB e-maili.

Twoje hasło zostało zaszyfrowane jednostronnym szyfrem, więc jest bezpieczne. Mimo to, nie powinieneś uťywać tego samego hasła na róťnych stronach WWW. Twoje hasło umoťliwia dostęp do Twojego konta na ‾PKP-P※, więc pilnuj go i nie podawaj nikomu. Jeśli je zapomniesz, uťyj funkcji ‾Zapomniałem hasła※, która zapyta Cię o Twoją nazwę uťytkownika i adres e-mail, a potem prześle nowe hasło na Twój adres e-mail.


Powrót do ekranu logowania

  • Advertisement
cron