PKP-P - Rejestracja

REGULAMIN FORUM "moja-zielen"

Witamy serdecznie wszystkich na Forum "moja-zielen". Główną tematyką Forum jest ZIELEŃ - wszystko co jest z nią związane począwszy od uprawy kwiatów doniczkowych, poprzez ogród, rewolucje w kuchni, aš po aktywny wypoczynek w otoczeniu przyrody. Zapraszamy wszystkich chętnych do czynnego uczestniczenia w Forum, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, pasjami, pomysłami, wiedzą, itp. Zachęcamy równieš do pomocy w jego tworzeniu - szalone i wesołe pomysły mile widziane.

Z powašaniem:
Andrzej Dzido - Administrator

Definicje

Serwis – serwis internetowy www.moja-zielen.pl.
Forum – forum dyskusyjne "moja-zielen" funkcjonujące w obrębie Serwisu.
Ušytkownik – kašda osoba zarejestrowana na Forum. Gość – dowolna (niezarejestrowana) osoba przebywająca na forum, której dostęp do opcji Forum jest ograniczony lub zablokowany.
Administrator – właściciel Serwisu i Forum mający dostęp do Panelu Administracyjnego.
Materiał – dowolna treść audiowizualna opublikowana na Forum (wpis na forum, zdjęcie, grafika, film, itp.).
Moderatorzy – ušytkownik ze specjalnymi prawami nadanymi przez Administratora.
Konto – zbiór danych umošliwiających autoryzację i funkcjonowanie Ušytkownika na Forum.
Ban – tymczasowe lub došywotnie zablokowanie wejścia na forum.

Informacje wstępne

Korzystanie z FORUM "moja-zielen" jest bezpłatne oraz dobrowolne.

Uzyskanie dostępu do opcji Forum wymaga Rejestracji – dla Gości nie wszystkie funkcje i tematy są dostępne.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu, o których Ušytkownicy będą informowani przez system Prywatnych Wiadomości (PW).

Korzystanie przez Ušytkownika z Forum po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza pełną ich akceptację.

Zamieszczanie Materiałów na Forum

Administrator Forum nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiałów zamieszczanych na Forum.

Bezwzględnie ZABRANIA się zamieszczania na Forum treści (Materiałów) wulgarnych, pornograficznych, niemoralnych, nawołujących do nietolerancji rasowej lub wyznaniowej, obrašających lub naruszających godność innych osób, łamiących prawa autorskie, celowo wprowadzających w błąd.

Ušytkownik publikując i udostępniając Materiały za pośrednictwem Forum wyraša zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Ušytkowników w zakresie ich osobistego ušytku.

Przy wprowadzaniu na Forum Materiałów nalešy przestrzegać przepisów o prawach autorskich. Publikacja Materiałów nie moše powodować kierowania (wobec autora Materiału lub Administratora forum) oskaršeń o plagiat.

Korzystanie z Materiałów umieszczonych na Forum nie oznacza dla Ušytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Ušytkownik moše z nich korzystać jedynie w zakresie ich osobistego ušytku. Kopiowanie i/lub rozpowszechnianie Materiałów znajdujących się na Forum dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody od autora danego Materiału.

Ušytkownik upowašnia Administratora oraz Moderatorów Forum do dokonywania zmian w zamieszczonych przez Ušytkownika Materiałach, dotyczy to przede wszystkim tytułów i podtytułów, skrótów, poprawek stylistycznych i językowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do zachowania Materiałów umieszczonych przez osoby, które: zrezygnowały, usunięto lub zbanowano w celu zachowania spójności Forum. Nie dotyczy to wpisów zawierających dane osobowe – zostaną one usunięte w terminie do 5 dni od likwidacji konta.

Reklama i zamieszczanie linków

ZABRANIA się umieszczania reklam: stron www, innych for, produktów, ofert handlowych, działalności gospodarczej, itp., oraz wykorzystywania PW jako mošliwości reklamy.

DOZWOLONE jest zamieszczanie linków umošliwiających Ušytkownikom przejście do innych stron www o ile nie stanowią one reklamy tych stron, produktów, itp.

W celu uzyskania zgody na zamieszczenie reklamy nalešy skontaktować się z Administratorem

Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania dowolnych linków naruszających Regulamin Forum.

Ochrona danych osobowych

Rejestrując się na Forum Ušytkownik wyraša zgodę na zapisywanie wszystkich podawanych informacji w bazie danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dane te nie będą przekazywane nikomu bez zgody Ušytkownika, ale ani ‵moja-zielen※ ani phpBB nie odpowiada za włamania, które mogą spowodować wykradzenie danych.

Serwis/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wejścia w posiadania hasła Ušytkownika przez osoby trzecie.

Kary

Wobec Ušytkowników łamiących Regulamin mogą zostać wyciągnięte następujące konsekwencje:
 upomnienie,
 ograniczenie dostępu do opcji forum,
 ban tymczasowy,
 kasacja konta.

Osobą decydującą o rodzaju nadanej kary jest Administrator.

Rejestracja i rezygnacja z uczestnictwa w Forum

Aby ZAREJESTROWAĆ się na Forum nalešy zaakceptować Regulamin i wypełnić formularz rejestracyjny:
 podać login (Nazwę Ušytkownika),
 podać adres e-mail,
 zdefiniować hasło,
 potwierdzić rejestrację kodem z formularza rejestracyjnego.

Zgłoszenie uczestnictwa na Forum wymaga zatwierdzenia przez Administratora. Po zatwierdzeniu rejestracji Ušytkownik otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z informacją o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zgłoszenia. Wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Rejestracja na Forum ‵moja-zielen※ jest równoznaczna z akceptacją REGULAMINU. Kašdy Ušytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzeganiem warunków/zasad w nim określonych.

Posiadanie oraz ušytkowanie kilku kont jest ZABRONIONE.

REZYGNACJA: aby zlikwidować konto na forum nalešy wysłać do Administratora e-mail lub PW z następującą treścią: "Rezygnuję z udziału w Forum ‵moja-zielen" i podać swój login.

Usunięcie z bazy Ušytkowników/likwidacja konta nastąpi w ciągu 10 dni od wysłania zgłoszenia.

Informacje dodatkowe

Administrator zastrzega sobie mošliwość wprowadzenia zmian do funkcjonalności Serwisu oraz Forum w kašdym czasie.

W przypadkach nie opisanych przez niniejszy Regulamin nalešy stosować ZASADY ZDROWEGO ROZSĄDKU.

Uwagi

Przed przystąpieniem do korzystania z Forum nalešy zapoznać się ZASADAMI KORZYSTANIA Z FORUM "moja-zielen"

Forum ‾PKP-P※ działa na skrypcie phpBB, wydanym na licencji ‾General Public License※ (zwanej teť ‾GPL※) i moťliwym do pobrania ze strony www.phpBB3.PL. Skrypt phpBB tylko ułatwia dyskusje przez Internet, jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w Internecie za pomocą tego skryptu. Więcej informacji o skrypcie phpBB moťna znaleźć na stronie www.phpBB3.PL.

 
  • Advertisement
cron