Losowe zdjęcie
Google

Pory roku

Astronomiczne pory roku   Kalendarzowe   Fenolologiczne   Meteoroligczne (Termiczne)

Okresy klimatyczne będące następstwem ruchu Ziemi wokół Słońca, których granicę stanowią punkty równonocy wiosennej i jesiennej oraz przesilenia letniego i zimowego. Na półkuli północnej są to:

WIOSNA - rozpoczyna się dniem równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego: od ok. 21 III do ok. 22 VI.

LATO - zaczyna się dniem przesilenia letniego i trwa do równonocy jesiennej: od ok. 22 VI do ok. 22 IX.

JESIEŃ - rozpoczyna się dniem równonocy jesiennej i trwa do momentu przesilenia zimowego: od ok. 23 IX do ok. 22 XII.

ZIMA - zaczyna się dniem przesilenia zimowego i trwa do równonocy wiosennej: od ok. 22 XII do ok. 21 III.

Kalendarzowe pory roku   Astronomiczne   Fenolologiczne    Meteoroligczne (Termiczne)

Podział roku na 4 pory składające się z trzech miesięcy:

WIOSNA: marzec, kwiecień, maj

LATO: czerwiec, lipiec, sierpień

JESIEŃ: wrzesień, październik, listopad

ZIMA: grudzień, styczeń, luty

Fenologiczne pory roku   Astronomiczne   Kalendarzowe   Meteoroligczne (Termiczne)

Okresy wyznaczane fazami cyklu rozwojowego przyrody. Podziału dokonuje się na podstawie obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie takich jak m.in.: pojawianie się liści, kwitnienie, dojrzewanie owoców, żółknięcie i opadanie liści, przylot, gniazdowanie i odlot ptaków.

Fenologiczne pory roku zależą od warunków klimatycznych, głównie cieplnych i wilgotnościowych. Różnice pomiędzy kalendarzowymi a fenologicznymi porami roku są znaczne i mogą dochodzić nawet do 3-4 tygodni.

 • ZARANIE WIOSNY (przedwiośnie) - początek wegetacji, zaczyna się przeważnie w marcu (czasem już w lutym) i trwa do początku kwietnia
  - ruszenie wegetacji żyta ozimego, kwitnienie m.in.: leszczyna, olsza czarna, podbiał, krokus, przebiśnieg zawilec, przylot szpaków, wykot zajęcy

 • WCZESNA WIOSNA (pierwiośnie) zwykle trwa od połowy kwietnia do początku maja - zakwitanie: brzozy, klonu, jabłoni, czereśni, gruszy, mniszka lekarskiego

 • WIOSNA (pełnia wiosny) - zwykle okres na przełomie maja i czerwca
  - pełne zazielenienie się lasów liściastych, kwitnie: bez lilak, kasztanowiec, jarzębina, początek kłoszenia żyta ozimego

 • WCZESNE LATO - najczęściej II i III dekada czerwca
  - kwitnie: bez czarny, robinia akacjowa, dojrzewanie poziomki, kwitnienie żyta ozimego

 • LATO - przeważnie obejmuje lipiec, sierpień i wrzesień
  - kwitnienie: lipy, ostrożnia polnego
 • PÓŹNE LATO (wczesna jesień) trwa od pierwszych dni września do początku października
  - dojrzewanie owoców: czarnego bzu, borówki, kasztanowca, odlot jaskółek

 • JESIEN WŁAŚCIWA - obejmuje okres od początku października do połowy listopada
  - zmiana barwy liści i ich opadanie, odlot dzikich gęsi i żurawi

 • ZIMA - okres spoczynku roślin
  - przylot jemiołuszek i gili
Szczegółowy opis na: www.atlas-roslin.pl

Meteorologiczne (Termiczne) pory roku   Astronomiczne   Kalendarzowe    Fenolologiczne

Okresy wyznaczone przedziałami średniej dobowej temperatury powietrza:

 • PRZEDWIOŚNIE - średnia dobowa temperatura powietrza to przedział 0-5oC

 • WIOSNA - okres ze średnimi dobowymi temperaturami rosnącymi: 5-15oC

 • LATO - gdy średnia dobowa temperatura jest >15oC

 • JESIEŃ - okres ze średnimi dobowymi temperaturami malejącymi 15-5oC

 • PRZEDZIMIE - okres ze średnimi dobowymi temperaturami malejącymi: 5-0oC

 • ZIMA - średnia dobowa temperatura jest ≤ 0oC
Szczegółowy opis na: www.atlas-roślin.pl

Mapa aktualnej termicznej pory roku:

Źródło: www.atlas-roślin.pl


Dodatkowym okresem termicznym, niezwykle istotnym z punktu widzenia ogrodnictwa i rolnictwa, jest okres wegetacyjny.

OKRES WEGETACYJNY - liczba dni w ciągu roku, w których średnia dobowa temperatura powietrza jest > lub = 5,0oC. Okres w którym zachodzą u roślin intensywne okresy życiowe (w Polsce średnio ok. 200 dni).